dotepub

English | Español | Català
Nubífer faedor d’e-books monoclic
1. Com puc personalitzar la presentació del giny?
El giny dotEPUB té tres versions: giny botó (en diverses grandàries), giny icona (en diverses grandàries) i giny de text. Totes tres generen un enllaç amb un atribut class="dotEPUB". Aplica CSS a aquest enllaç per personalitzar la presentació del giny.
2. Quina versió del giny haig d’utilizar?
El giny botó està pensat per ser utilitzat en solitari mentre que els ginys icona i de text milloren si es combinen amb el teu contingut: el giny icona podria precedir un text teu i el giny de text podria mostrar-se després de la teva pròpia icona.
3. Com puc conservar els vincles en el contingut de l’e-book?
Per defecte, dotEPUB elimina els enllaços de la teva pàgina web. Desmarca l’opció Mode immersiu per canviar el comportament per defecte del giny i copia el nou codi. O modifica el valor del paràmetre links del widget de 0 a 1.
4. Com puc incloure dins l’e-book el contingut multimèdia originalment inserit a la pàgina web?
L’e-book autogenerat no inclourà vídeos o àudios, però pot incloure imatges si desmarques l’opció Mode immersiu (o canvies el valor del paràmetre links del widget de 0 a 1).
5. Com puc determinar el títol de l’e-book?
El giny dotEPUB deduirà el títol del <title> de la teva pàgina web o d’un <h1>, si n’hi ha un i és únic. Pots forçar un títol diferent utilitzant un atribut id amb valor dotEPUBtitle en qualsevol element: el giny utilitzarà el contingut d’aquest element com a títol. Exemple: <h3 id="dotEPUBtitle">El títol d’aquesta història</h3>.
6. Com puc determinar el nom de l’autor de l’e-book?
El giny dotEPUB tracta de deduir el nom de l’autor utilitzant una multiplicitat d’estratègies (valors usuals de class, microformats, metaetiquetes...). Pots imposar el teu propi valor utilitzant un atribut id amb valor dotEPUBauthor en qualsevol element: el giny utilitzarà el contingut d’aquest element com a nom de l’autor. Exemple: Escrit per <a id="dotEPUBauthor" href="/jverdaguer/">Jacint Verdaguer</a>.
7. Com puc mostrar un avís de copyright?
El giny dotEPUB mostra un avís de copyright a la coberta del llibre si troba una metaetiqueta de copyright. Exemple: <meta name="copyright" content="El teu avís de copyright aquí" />.
8. Com puc canviar el contingut de l’e-book?
El giny dotEPUB analitza la teva pàgina web i tracta de deduir quin és el contingut principal. Pots determinar la secció de la teva pàgina que ha de ser considerada el contingut principal utilitzant un contenidor amb atribut class o id i amb un valor dotEPUBcontent. Exemple: <div class="dotEPUBcontent">Aquest és el contingut principal...</div>. Consulta la següent pregunta per a més informació.
9. Com puc eliminar contingut de l’e-book?
Si el giny dotEPUB ha inclòs una secció de la teva pàgina web que no vols que aparegui en l’e-book, pots tractar d’eliminar-la afegint un atribut class o id en l’element contenidor amb un valor dotEPUBremove. Exemple: <div class="dotEPUBremove">Això és un anunci que no hauria d’incloure’s en l’e-book.</div>. Aquesta estratègia probablement no funcionarà si l’element que tractes d’eliminar està inclòs en un element identificat positivament per dotEPUB com un contenidor de contingut principal, com, per exemple, un element amb class="dotEPUBcontent" (consulta la pregunta anterior).
10. Com puc personalitzar completament les metadades i el contingut de l’e-book?
El giny dotEPUB està dissenyat per analitzar la teva pàgina web i extreure automàticament la informació rellevant per construir l’e-book. La seva instal·lació no exigeix coneixements especials. Si ets un webmàster, pots millorar l’e-book resultant seguint els consells 3 a 9. Aquesta personalització hauria de ser suficient per a la majoria d’usuaris. Si necessites més, la nostra API facilita als desenvolupadors una solució completament personalitzable.

Renúncia

Aquest programari es distribueix «TAL QUAL», SENSE GARANTIES O CONDICIONS DE CAP TIPUS, ja siguin expresses o implícites.